PREDÁVAJÚCÍ

Galija color: www.galijacolor.sk
Spoločnosť: GALIJA COLOR, s.r.o.
Sídlo: Dopravná 8, 040 13 Košice
IČO: 36 594 385,
IČ DPH: SK 2022013686
Registrácia: Okresný súd Košice I, odd. Sro., vl.č. 16696 / V
E-mail: office@galijacolor.sk
Telefón: 0905 881 094
* povinné položky

KUPUJÚCI

OBJEDNÁVKA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 • reklamáciu nahláste do 24 hodín
 • závadu presne zdokumentujte (písomne aj fotograficky)
 • odložte nezhodný výrobok, alebo nezhodné výrobky bokom
 • odložte krabicu z farby so šaržou a s poradím krabice (číslo boxu)
 • priložte záznam z lakovania z príslušného dňa
 • priložte záznam z dennej evidencie PH hodnôt a vodivosti chemickej predúpravy
 • priložte záznam z výstupnej kontroly nalakovaných výrobkov
 • priložte záznam o expedícii výrobkov (popis a počty)
 • odložte testery plieškov z pred finálneho lakovania
 • odložte vzorky plieškov (10 x 20 cm) z finálneho lakovania
 • Keďže sa jedná o špecifické záležitosti, tak počkajte na pokyny technika, alebo zodpovedného pracovníka, ktorý doplní všetky potrebné údaje a určí postup riešenia reklamácie.
 • Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu závady a v tomto dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením závady si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Popisy *

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje spoločnosť GALIJA COLOR, s. r. o. podľa Zásad ochrany osobných údajov dostupných na www.galijacolor.sk.