onas-background

SPOLOČNOSŤ GALIJA COLOR, s.r.o.

Sídlo: Košice

Dopravná 8, 040 13 Košice
e-mail: office@galijacolor.sk

IČO: 36 594 385
IČ DPH: SK2022013686
Registrácia: Okresný súd Košice I,
odd. Sro., vl.č. 16696 / V
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4406 3550

Prevádzka: Nitra

Rastislavova 252, 951 41 Nitra – Lužianky
Tel.: +421 (0)37 650 60 87
e-mail: office@galijacolor.sk, luzianky@galijacolor.sk

Majiteľ, obchod, marketing a tech. podpora:
Gabriel Jaklovský st.
+421 (0)918 512 138
jaklovsky.g@galijacolor.sk

Ing. Sedlák Miloš
Technical support
Application engineer
+421 (0)915 313 474
stconsultingsk@gmail.com

Obchod, marketing a technická podpora
Matúš Mihališin
+421 (0)948 337 447
matus.mihalisin@galijacolor.sk

Ing. Dana Kurjatniková
+421 (0)905 881 094
dana.kurjatnikova@galijacolor.sk

Michal Pycia
+421 (0)918 233 918
michal.p@galijacolor.sk

Objednávky
+421 (0)905 881 094
+421 (0)908 919 743
office@galijacolor.sk

Vedenie prevádzky Nitra, obchod, marketing
Gabriel Jaklovský ml., Konateľ
+421 (0)917 202 306
luzianky@galijacolor.sk

Obchod, marketing a technická podpora, objednávky, asistent predaja:
Ing. Andrea Urbanová
+421 (0)903 993 336
andrea.urbanova@galijacolor.sk 

Michaela Šperková
+421 (0)918 772 063
michaela.sperkova@galijacolor.sk